Gundua Primary och Secondary School

Stifelsens engagemang i Gundua Primary och Secondary School har skapat en skola som utformats utifrån det lokala samhällets villkor och som nu ger mer än 800 ungdomar tillgång till kvalificerad utbildning.

FN:s milleniemål att alla barn i världen senast 2015 skulle få en chans att börja skolan och slutföra sin grundutbildning var utgångspunkten för Stiftelsen Gunduas engagemang i Kenya. FN:s mål har tyvärr ännu inte infriats men utvecklingen har kommit en bra bit på vägen och satsningen i Ex-Lewa har bidragit med en viktig pusselbit. Stiftelsen driver idag skolverksamhet både på grundskole- och gymnasienivå. Förutom den första skolan, Secondary School, har nu två primary schools i trakten inkluderats i satsningen.

Gundua Day Secondary School

Gundua Day Secondary School (motsvarande högstadie- och gymnasieskola) är en dagskola med låg avgift. Det underlättar dels för familjen att ha råd att ge barnen utbildning, dels för eleven möjlighet att hjälpa till hemma både före och efter skoldagens slut. Skolan kan ta emot drygt 300 elever och idag går ca 280 elever på skolan.

Det finns en tydlig ansats att med en modernare pedagogik ge skolans elever möjlighet att arbeta mot egna framtida mål och tänka mer självständigt för att på så sätt bättre ta tillvara den undervisning som ges. All undervisning sker på engelska med undantag för själva swahili-undervisningen. Man använder bland annat så kallade individuella läroplaner för varje elev.

Målet för Gundua Day Secondary School är att vara en av de bästa skolorna i distriktet. Utbildningsresultatet har löpande förbättrats och skolan rankas nu som den tredje bästa skolan av cirka 30 skolor i distriktet. När det gäller vägen vidare mot högre studier finns målet att minst hälften av eleverna efter avslutad skolgång ska kvalificera sig för studier vid universitet. Ett femtiotal elever har redan gått vidare till högre utbildning.

Framgången bidrar starkt till att Gundua Foundations åtaganden i området Ex-Lewa successivt växer med ambitionen att ge dess invånare bättre förutsättningar i livet. Utbildning är och förblir en av de viktigaste komponenterna för bättre levnadsstandard. Även om Gundua Secondary School må vara ett litet steg så är det dock ett steg i rätt riktning mot det viktiga målet att ge alla världens barn en chans att gå i skolan.

Gundua Foundation har stått för själva bygget av ändamålsenliga och utrustade skollokaler, och delar tillsammans med de kenyanska skolmyndigheterna på kostnaderna för driften av verksamheten och lärarnas löner.

Primary school

Gundua Foundation tog 2014 över Ex-Lewas befintliga primary school (motsvarande låg- och mellanstadie-/grundskola). Gundua Primary School har totalt 540 elever i klass 1-8. Skolan har tio lärare varav flera är anställda av regeringen. Primary School har sex obligatoriska ämnen; engelska, swahili, matematik, NO (kemi, fysik och biologi), historia och kristendom. I förskolan finns också 75 barn i åldrarna 2-5 år. Skolans vision är att arbeta med undervisning som går ut på ett delat ansvar där inte bara lärarna och eleverna tar sitt ansvar utan också föräldrarna och samhället.

Ndurumuru Primary, ett exempel på vad stiftelsen kan åstadkomma

Gundua Foundation arbetar kontinuerligt med att stötta barnen i området i närheten av Ex-Lewa. Ett exempel är Ndurumuru Primary School som har rustats upp med stöd från IKEA. Skolan ligger otillgängligt till och var i stort behov av upprustning.

Before-1

Hej Elever!

Det sprudlar av glädje och entusiasm bland eleverna på Gundua Secondary School. Möt några av skolbarnen som har fått och tagit chansen på största allvar, trots lång väg till skolan och ofta hårt arbete där hemma.

Douglas Miguna Kithure

Douglas gick ut Gundua Secondary School med tre raka A och därmed skolans absoluta toppstudent sedan starten 2007. Douglas betyg gjorde honom till en självklar kandidat till Gundua Foundations stipendium för högre studier. Sedan en tid tillbaka studerar nu Douglas på Masinde Muliro University of Science and Technology.

“ Lärarna på Gundua Secondary School är underbara! De motiverade och inspirerade mig verkligen att förbättra mina betyg och söka vidare till universitetet. Jag är mycket tacksam för skolorna som stiftlesen har grundat och att just jag fick ett stipendium och chansen att gå vidare”.

“Jag vill arbeta i telekommunikationsbranschen som är en starkt växande industri och som hoppas kommer att behöva rekrytera i framtiden”.

Emily Mwendwa

Emily Mwendwa är elev i åttonde klass i Gundua Primary School. Favoritämnet är biologi och Emilys största dröm är att bli läkare. Emily bor med sin mamma och sina tre syskon i Ex-Lewa Market. Familjen lever under knappa förhållanden utan fungerande el och rinnande vatten. Familjens hem är ett litet plåtskjul på ca tio kvadratmeter där sex personer äter, umgås och sover.
“Jag vill bli läkare för att många i mitt land, både i byarna och i städerna, lider av sjukdomar som jag vill hjälpa till att bota”.

“Mina föräldrar säger att skolan är bra för oss och att vi kommer att få ut så mycket mer av våra liv om vi studerar. Och min stora dröm är att få ett stipendium från Gundua Foundation så att jag kan studera vidare till läkare vid universitetet i Nairobi”

Peter Kiogora

Peter Kiogora läser nu en Bachelor of Science i Education på Maseno University.

Peter var tidigare elev på Gundua Secondary School och är skolans matematikmästare. I den stora finalen i matematiktävlingen i Nairobi i november 2015 kom Peter på sjutttionde plats av hundra deltagare i stenhård konkurrens.

”Mina studier har tagit mig dit jag är.”