Välkommen till Ex-Lewa.
Här startade Gundua Foundation.

Gundua Foundation verkar för att bidra till att läs- och skrivkunnighet och den allmänna kunskapsnivån i utvecklingsländerna förbättras, vilket i sin tur är förutsättningen för välstånd och demokrati. 

Stiftelsen arbetar främst genom konkreta satsningar på utbildning, inledningsvis i Afrika. Att ge barn och unga möjlighet att gå i skolan och få en utbildning är något av det viktigaste ett samhälle kan ge en uppväxande generation. Utbildning är alltid en winwin-situation oavsett om man ser det som en god investering i ekonomisk tillväxt och ökat välstånd, som ett kraftfullt vapen i kampen mot fattigdom, sociala fördomar och former av extremism, eller på det individuella planet där utbildning borgar för väsentligt ökade möjligheter till arbete och egen försörjning.

Stöd Gundua

Vill du stödja arbetet med Gundua Foundation? Varmt välkommen att kontakta stiftelsens ordförande Richard Ohlson på tel: +46 709 75 99 11, e-post: richard.ohlson@icta.se

Vid donationer från Sverige

Bankgiro: 900-2163

Plusgiro: 90 02 16-3

Swish: 123 900 21 63

Vid donationer från utlandet

Bank: Swedbank

SWIFT/BIC: SWEDSESS

IBAN: SE4180000816619036731090

Kontonummer: 81661-903 673 109-0

Kronprinsessan Victoria

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är en engagerad beskyddare av Gundua Foundation. Kronprinsessan tar sitt uppdrag på största allvar och ser fram emot vidare arbete med stiftelsens satsning på utbildning och sjukvård i Ex-Lewa

Kronprinsessan

– Jag är engagerad i ett antal stiftelser med välgörande ändamål, och flera av dem arbetar med barn. Det är förstås oundvikligt att inspireras av mamma, som från början varit en drivande kraft och samlande gestalt för World Childhood Foundation. Ändamålet – att förbättra förutsättningarna för välståndsutveckling och demokrati i fattiga länder genom konkreta satsningar på utbildning – är förstås oerhört angeläget. Stiftelsen kunde också presentera en mycket genomarbetad och konkret plan om hur man skulle arbeta i sitt första projekt, skolan i Ex-Lewa i Kenya. Därför valde jag att tacka ja till beskyddarskapet för Gundua Foundation.

Det är snart tio år sedan idén till stiftelsen föddes och jag har haft glädjen att vara med som beskyddare för stiftelsen ända från början. Det har varit både inspirerande och lärorikt att följa dess utveckling och se vilken skillnad ett svenskt ideellt initiativ kan göra i så många barns liv. Invigningen av Gundua Secondary School 2009 är ett kärt minne, där glädje, förväntan och framtidstro blandades med väldig stolthet över de egna lokala traditionerna.

Sedan invigningen har satsningen utvecklats till ett helt litet skolsystem. Ganska snart efter starten av Gundua Secondary School, som bedriver utbildning på gymnasienivå, stod det klart att elevernas grundkunskaper behövde förstärkas för att de skulle kunna tillgodogöra sig utbildningen fullt ut. Stiftelsen beslöt då att engagera sig också i utbildning på grundskolenivå. Sedan dess har två primary schools i trakten inkluderats i satsningen.

Studieresultaten på Gundua Secondary School hör nu till de bästa i regionen. Över 750 elever har gått ut skolan och drygt 600 utbildas just nu på grundskole-och gymnasienivå. Ett tiotal elever har gått vidare till högre utbildning. Andra har startat egna verksamheter och är nu med och utvecklar regionen.

Ett av FN’s millenniemål var att alla barn i hela världen senast 2015 skulle gå i skola och ha möjlighet att slutföra en grundskoleutbildning. Så blev det inte. Men utvecklingen har kommit en bra bit på vägen. Stora delar av Afrika har gått in i en dynamisk utvecklingsfas och på de platser där det inte pågår krig och andra konflikter har skolgången och läskunnigheten ökat.

När Gundua Foundation bildades gick mer än 45 miljoner afrikanska barn inte i skolan. Och mer än 140 miljoner lämnade skolan utan att kunna läsa och skriva. Idag ser det mycket bättre ut. Det är en hoppingivande utveckling, där satsningen i Ex-Lewa har bidragit som en viktig pusselbit.

Vi har tillsammans lärt oss mycket under resans gång och står väl rustade för nästa steg. Vi är redo att tillsammans med nya partners etablera fler projekt för att stötta barn i andra utsatta områden.

Våra huvudsponsorer är Intellecta, initiativtagare och grundare av stiftelsen, Apoteket Hjärtat samt Ikea.

Intellecta

Intellecta AB är initiativtagare, grundare och huvudsponsor till Gundua Foundation.

Intellecta är en ledande kommunikationskoncern med ca 560 anställda i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Kina och Vietnam.

intellecta.com

Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat är den största fristående apotekskedjan i Sverige.

Hjärtats insatser som delsponsor till Gundua Foundation har bidragit till bättre hälsovård och levnadsstandard för både barn och vuxna i Ex-lewa.

apotekhjartat.se

Ikea

Ingvar Kamprad, IKEA Foundation och IKEA AB är huvudsponsor till Gundua Foundations utbildningsverksamhet.

De generösa bidraget har lett till stora förbättringar på stiftelsens tre skolor såsom nya lokaler, renovering av befintliga lokaler, skolbänkar, möbler, litteratur och andra läromedel som behövs i undervisningen.

ikea.se

Läs vårt senaste nummer av Gundua Magasin

I vårt senaste nummer kan du bland annat läsa om Gundua Helth Centres vård, utbildning och informationsarbete samt och hur Peter Kiogora, elev på Gundua Secondary School, gick vidare till regionsfinalen i matematiktävlingen i Metro County.

 

Läs Gundua Magasin

Senaste nyheterna

Gundua Foundation

Baby care kit till nyblivna mammor på Gundua Health Center

En fortsatt utmaning i Ex-Lewa, och i Kenya i allmänhet, är att etablera en kultur där förlossningar sker på sjukhus. I landet ökar antalet sjukhusfödslar stadigt, men ett stort antal sker fortfarande i hemmet. En av huvudorsakerna är de stora avstånden till utrustade förlossningsavdelningar. Men det är också kopplat till traditioner.

Läs mer...

Gundua Foundation

Sista skoldagen 2018 (med undantag för tentamen, håll tummarna)!

Gundua Primary School stängde officiellt för i år den 25 oktober, vilket markerade slutet av den tredje och sista terminen 2018.

I samband med skolavslutningen höll head teacher Franco Mbae ett tal och tackade alla elever och lärare för deras ansträngningar i år. Skolans medelvärde har förbättrats från 275 till 280 poäng.

Läs mer...

Gundua Foundation

Besök från Apotek Hjärtat!

Förra helgen besöktes Ex-Lewa av tre representanter för Apotek Hjärtat, Paulina Lundström, Hasna Farah och Lena Cervin, åtföljda av Richard Ohlson som är ordförande för Gundua Foundation.

Läs mer...